Épület-, környezet-, településtervezés

Építész tervezők részére nyújtott Vaszati szaktanácsadás

 

Az ősi indiai építészet, a Vasztu legősibb formájában a védikus templomépítészet, szobrászat, kőfaragás művészete. Az Univerzum és a Naprendszerünk harmóniájával analóg módon alakít ki tereket. A templomok kapcsán pedig különösen erőtereket, melyek szakrális célúak. Az elv a holisztikus nézőpont alapján olyan mint a mikrokozmosz a makrokozmoszban. A kozmikus energiák fókuszálása a Földön. A harmonikus rezgések törvénye szerint a terek geometriai felosztása is egy kozmikus rend szerinti elvet követ.

A Vaszati ennek az ősi tudománynak a mai modern ember számára is értelmezhető formában létező tudománya. A Magyarországi Vaszati Szövetség együttműködésben a Németországi Védikus Akadémiával garancia a tudományos munka hitelességére. A szakértők között mérnökök, fizikusok, építészek vannak, sokévnyi kutatómunkával a hátuk mögött. Így az ősi mértékegységek, arányok mind érthető metrikus rendszerben olvashatóak. A fizikai összefüggésekkel nem mondd ellent. Az indiai szubkontinensen mai napig is felsőoktatási szinten adják tovább a tudást szigorúan változatlan formában, mely sok generáción keresztül szállt mesterről mesterre.

A vaszati nem ragaszkodik építészeti stílusokhoz, így könnyedén alkalmazható nálunk is, vagy bárhol a világban egyszerűbb lakóhazáktól egészen a komplexebb építészeti ideák megvalósításáig. A vaszati építészeti elveinek az alkalmazásával is sokféle épületforma kialakítható, így már létező tervek is átdolgozhatóak. Új ház tervezésénél pedig szinte modulszerűen alakítható rendszer áll rendelkezésre, a rendezési elv azonban nem pusztán ötletszerű, hanem fraktálszerűen bontakozik ki a térben a kiszámolt arányok és méretek szerint. A formában kialakuló funkicók egy követekző réteggel együtt alakulnak, melyek a bolygórendszerrel állnak analógiában. Továbbá figyelembe vesszük még a lakók egyéni tulajdonságait is.

Indiában a bolygók tudománya is a felsőoktatása része, az úgy nevezet Dzsjotir véda, a fény tudománya, melyet asztrológiaként ismerünk. Európában sem volt ismeretlen ez a tudomány, hiszen bő 150 éve még a nyugati egyetemeken is tananyag volt, melynek gyökerei a középkortól kezdve, vissza a görög kultúráig majd egészen az egyiptomi misztikáig nyúlnak. Tehát sok évezreden keresztül az emberiség magas kultúráinak része volt, s az építészeti emlékek is ezt támasztják alá. Gondoljunk csak a piramisokra, az Akropoliszra, vagy Vitruvius és Palladio épületeire, akik a kozmikus rend szerinti arány és méretszámítások alapján terveztek.

Új lakóövezetek, lakóparkok, új faluközösségek, tanyasi vagy gazdálkodó közösségek kialakításnál, természethez közeli létfelfogással a Bolygónk harmóniájával maximálisan együtt tudunk fejlődni. Ez is egy kulcs a fenntartható újfajta szemléletű világ alakulásához, melynek az épített környezetünk is nagyon fontos tényezője. Ha megnézzük a mai, néhol igencsak kaotikus városainkat, akkor érthető miért kell más fejlődési irányt keresni. Azonban még az ősi írások sem vetik el a városok létét, tehát nagyobb léptékben is lehet fejlődési utat találni.

 

Érdekes linkek:
http://veden-akademie.de/index.php
http://www.vastu-architektur.ch/
Vaszati ház Magyarországon
Vaszati ház Magyarországon

 

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.