A Yantra és annak mélyebb jelentése

Nagy vonalakban már volt szó a Vaszati energetikai eszközeiről, most abba tekintünk bele, hogy miként is képesek valójában a térben a harmonikus rezgéseket beállítani.

A yantrák az ősi indiai tanítások szerint fontos szerepet játszanak a meditációs gyakorlatok során. Szanszkritul azt jelenti, hogy műszer, eszköz, gépezet. Egy olyan szerkezetről van szó, ami egyszerű geometriai alakzatokból épül fel és közben egy olyan nagy hatású eszköz a kezünkben, ami segítséget nyújt az elmélkedésben, a koncentrációban vagy a meditációban való elmélyüléshez.

A yantrák spirituális töltettel bírnak, ami által a használóját magasabb tudati szintre képes emelni. Gyakran egy konkrét istenség jelenik meg a yantrán ami által kapcsolatba lehet kerülni ezzel az istenséggel, vagy akár az univerzum teremtő erejével.

A yantrák olyan egyszerű szimbólumokból épülnek fel, mint a kereszt, a háromszög, a négyzet, a kör valamint a jellegzetes lótusz szirom, amelyek egyenként az univerzumot felépítő öt elemnek felelnek meg. Ezen egyszerű alakzatok kombinációiból állnak elő az igen komplex formák is, melyek a kozmosz kreatív erőit képviselik. A Védákban ezen erők forrása egy-egy istenség formájában jelenik meg.

A yantrák képi jellege is közeli kapcsolatban áll a mandalákkal, melyek ugyancsak lehetnek  a védikus bölcselet alapján kidolgozott szimbolikus képek, így reprezentálva egy-egy istenséget. S valójában így fedve fel a valóság rejtett aspektusait is a szemlélőben.

Amikor meditálunk, vagy a yantra előtt végzünk felajánlásokat, akkor az vizuális támaszként segédkezik abban, hogy az elme, a számára elvont istenségre vagy transzcendensre hangolódjon. Ilyen formában ez már a legmélyebb jelentése ezeknek a képi megnyilvánulásoknak.

 

Sri Yantra

Sri Yantra

Egy yantra általában úgy van megszerkesztve, hogy a tekintetet a középpontja felé terelje, és többnyire szimmetrikus kialakításúak. Fel lehet rajzolni papírra, fára, fémre vagy a földre, de lehet három dimenziós alakzat is, mint a Vaszatiban is használt Meru-csakra, amely a Sri Yantra három dimenziós aranyból készült megfelelője.

 

Meru-chakra

Meru-csakra

A klasszikus védikus irodalom szerint a spirituális yantrákban egy-egy istenség lakozik, akinek felajánlásokat kell tenni, így elégedetté téve őt.  Ezáltal sikerülhet a kívánt hatást elérni az életünkben. Ezért is szoktunk a Vaszatiban is használt yantráknak például füstölőt ajánlani vagy a mantráját elmondani.

Om Namo Bhagavate Vasudevaya

Om Namo Bhagavate Vasudevaya

 

A yantrák működése

A yantrák működése az energia átformálásán vagy alakításán alapszik. Az alapelve az, miszerint minden forma vagy alakzat egy rá jellemző frekvenciát és energiamintát bocsát ki magából illetve rezonál is rá. A különféle alakzatoknak sajátos erő tulajdonítható. Vannak negatív energiájú alakzatok is, de a yantrákhoz csak pozitív, kedvező, harmonikus energiamintákat használunk.

Ha egy yantrára fókuszálunk, akkor az elménk automatikusan ráhangolódik arra a rezgésre.  Miközben ismételjük a mantráját, a hangadó szerveink fizikailag is rezonálnak a yantra transzcendentális energiáira. A yantra tehát valamiféle ráhangoló mechanizmusként működik. A finom szintű transzcendentális energia nem közvetlenül a yantrából származik, hanem a térből, a kozmoszból, amiből aztán a yantra alakítja azt át. Tehát a yantrák a rezonancia létrehozásával, végülis titkos kulcsot adnak a makrokozmosz kedvező energiáihoz. A yantrák nagyon magas szintű energiákkal képesek kapcsolatba hozni minket és lakóterünket, ezáltal is segítve minket a spirituális fejlődés útján.

A Vaszati szerint mind a nyolc égtájon uralkodik egy-egy bolygó valamint egy-egy istenség. Tehát azokat a yantrákat használjuk, amelyek ezen bolygók energiáinak és az istenségeknek a megfelelői, így teremtve meg a kozmosz rendjének leginkább megfelelő harmonikus lakótereket.

 

Spirituális yantrák a Vaszatiban

Spirituális yantrák a Vaszatiban

Felhasznált irodalom: Sashtri-Vashisth –  Yantra Mahima, Sagar Pub. 2006
Kategória: Egyéb | 7 hozzászólás

A Vaszati házak alaprajza

Az épületek külső határoló falai kimetszenek a térből egy darabkát. Ez a terület felosztható a Vasztu Purusa Mandala szerkesztési szabályai szerint egy 3 × 3 db négyszögből álló hálóra. Az egyes területek magukon viselik többek közt egy-egy bolygó
tulajdonságait. Az így uralkodó bolygóhatásokat is figyelembe véve helyezzük el a
szobákat funkciójuk szerint.

Ideális esetben a telek és a rajta lévő ház pontosan illeszkedik a főégtájakra.
Így a Vasztu Purusa Mandala egyes részei egyszerűen megfeleltethetőek a
szobáknak. Egy tipikus Vaszati háznál például keleten a főbejárat, az előszoba és
a terasz. Délkeleten a konyha és a kazán. Délen egy étkező. Délnyugaton a szülői
hálószoba. Nyugaton a vécé és a fürdőszoba. Északnyugaton gyerek- vagy
vendégszoba. Északon a nappali valamint esetünkben egybenyitva északkelettel
jóga, vagy meditációs szoba.

Egy Vaszati ház alaprajza

Egy Vaszati ház alaprajza

Más esetben egy a főégtájakra 45°-os szöget bezáró épületnél a következő magyarázó ábra szerint illeszkedik a Vasztu Purusa Mandala a falakra. Láthatjuk, hogy a Mandala mindig a főégtájakra párhuzamosan helyezkedik el, akárhogy is épüljön a ház. A szobák kiosztása is  így igazodik a Mandala egyes területeihez. Északkeleti főbejárat, dolgozó sarok keleten. Délkeleten a nappali a kandallóval. Délen fürdőszoba. Délnyugaton a hálószoba, és fürdőszoba. Nyugaton gyerek- vagy vendégszoba. Északnyugaton a kamra és a konyha. Északon az étkező.

Diagonál elrendezésű Vaszati ház mandalája

Diagonál elrendezésű Vaszati ház mandalája

A fenti tipikus elrendezések mellett számos variáció elképzelhető még.

A Vaszati szerinti épülettervezés további igen fontos rétege még a lakók személyes
aspektusait figyelembe venni. Ezek az egyéni égtáj, valamint az ayurvédikus
testalkattípus. Az egyéni égtáj meghatározza például, hogy hol legyen a háló, vagy a
dolgozó szoba, vagy az a helyiség ahol sokat tartózkodunk. Ezt kell az általános
Vaszati törvényekkel és az ayurvédikus jellemzőkkel megfelelő kombináció eredményeként összhangba hozni.

A tervezés másik fontos eleme az univerzális frekvenciákból származtatott
mértékrendszer szerinti méretezés. Továbbá a harmonikus arányok alkalmazása, ami
pedig a védikus zenei skála egyes hangjaival analóg.

S hogy teljes munkát végezzünk nem szabad megfeledkeznünk a kert helyes
megtervezéséről sem. A helyes vaszati ház megtervezése a jó telek kiválasztásánál
kezdődik, majd a szép kerttel lesz teljes a kép.

Kategória: Egyéb | 5 hozzászólás

Városok és települések Vaszati szemmel

Jelen korunkban kevés ilyen településsel találkozhatunk. Az ősi idők maradványaiból sincsen sokkal több, de ami mégis megmaradt belőlük, az utal a régi korokat uraló spirituális rendre. Ilyenek például Mohendzsodáró város szabályos városi struktúrái, vagy az Angkor-Wat templomegyüttese a körülötte elterülő, ugyancsak szabályos városszerkezet maradványaival.

Az emberiség közös jövője érdekében, nem csak minden háznak és épületnek, hanem magának a városoknak is az univerzum rendje szerint kell felépülnie, ahogy ezt meg is tették őseink Mohendzsodáró, vagy Angkor-Wat esetében.

Az alábbi rajzon egy modern kori város terve látható, igen tiszta struktúrájú elrendezésben. A lakóövezetek, a különböző társadalmi elfoglaltságok alapján vannak rendszerezve. Külön övezetekben pedig a szellemi foglalkozásokhoz kapcsolódó középületek, valamint a kormányzati épületek. Legbelül pedig a spirituális központ.

Vaszati szerint tervezett város

Vaszati szerint tervezett város sematikus rajza

Kategória: Egyéb | Hozzászólások kikapcsolva

A Vaszati elvei röviden

ENERGIÁK

A Földön az életenergiák áramlása két fő összetevőből áll. Egyrészt egy észak – dél irányultságú, mágneses, női jellegű energia, másrészt egy kelet – nyugat irányultságú szoláris, férfi jellegő energia. Ezen áramlások összadódása adja az északkelet – délnyugat irányultságú energiaáramlást, ami lakótereinken is áthalad. Ezen energiarámlások figyelembevételével tájoljuk az épületet, illetve ehhez igazodóan helyezzük el a nyílászárókat.

Az energiák szabad áramlása

Az energiák szabad áramlása

A korlátozott energiaáramlás

A korlátozott energiaáramlás

 

ASZTROLÓGIA

Az épület külső falai kimetszenek a térből egy darabkát. Ez a terület felosztható a Vasztu Purusa Mandala szerkesztési szabályai szerint egy 3 × 3 db négyszögből álló hálóra. Az egyes területek magukon viselik egy-egy bolygó tulajdonságait. Az így uralkodó bolygóhatásokat figyelembe véve helyezzük el a szobákat funciójuk szerint.

Vasztu-purusa mandala

A Vasztu-purusa mandala, rajta a nyolc égtáj, a bolygók és az elemek

 

ELEMEK

A természetet alkotó alapelemek, a föld, a víz, a tűz, a levegő és az éter, mind képviselik tulajdonságaikat a lakásunk egyes területein. Az ember ayurvédikus testalkat típusa is ezen elemek kombinációja révén írható le. A szobák kiosztása egyrészt az elemek minőségéhez közel álló funkció alapján alakul, másrészt a lakók egyéni testalkattípusa figyelembe vételével is történik.

Kategória: Egyéb | 1 hozzászólás

Az Ayurvéda és a Vaszati kapcsolata

Az ayurvéda az élet tudománya, a vaszati pedig a térrendezés tudománya. Mindkettő a Védák része, így azonos nézőpontból tekint az anyagi természetre, az alap elemekre, és a finom energiaáramlásokra.

Nézzük meg közelebbről az ayurvéda fő fogalmait:
A három fő testalkattípus, a kapha, pitta és vata, melyek az öt elem kombinációjából épülnek fel. A kapha a föld és a víz elem keveréke, a pitta a tűz és a víz keveréke, míg a vata levegő és az éter keveréke. Ezeket a testalkattípusokat nevezzük dosháknak.

Hogy kapcsolódik mindez a Vaszatihoz:
Az öt elem s ezáltal a doshák szoros kapcsolatban vannak az égtájakkal, és megfeleltethetők nekik. Keleten pitta, vata; Délkeleten pitta; Délen pitta, kapha; Délnyugaton kapha; Nyugaton vata, kapha; Északnyugaton vata; Északon vata, kapha; Északkeleten pedig Sama Prakriti, ami mindhárom dosha egyensúlyát jelenti.

A Doshák és a nyolc égtáj kapcsolata

Például egy pitta alkatú személynél a pitta területe, tehát a délkelet, további pitta erősödést vált ki, amely így képes kibilleni az egyensúlyából és később betegségek okozója lehet. Ugyanez érvényes egy vata típusú személyre, aki ha sokat tartozkódik a ház vagy lakás északnyugati helyiségében, akkor a vata túlzott működése kibillentheti az egyensúlyból. Egy vata, vagy pitta típusú személy számára így kedvezőbb, ha a háló vagy dolgozószobája a lakás délnyugati helyiségébe esik, mert ezáltal lesz meg a doshák harmóniája. Egy kapha típusú személy részére viszont épp a délkelet, vagy északnyugat lehet kedvező, így hozva több mozgást és tüzet az életébe, amit a kapha nehéz föld jellege amúgy lassítana.

A legjobb tehát, ha olyan házban élünk, amit eleve a benne élő személyek egyéni testalkattípusát figyelembe véve terveztek meg. Ha ez mégsem kivitelezhető, a Vaszati számos korrekciós módszert ismer és alkalmaz az életterek harmonikusabbá tétele érdekében.

Kategória: Egyéb | Hozzászólások kikapcsolva

A Vaszati és a kert kapcsolata

A régi emberi kultúrák emlékeit vizsgálva, ezen belül is az építészeti emlékeket, azt vehetjük észre, hogy a különféle célokat szolgáló épületek alakját, elrendezését, építészeti formákat, mintákat, alakzatok és színeket is gondosan lefektetett építészeti és térrendező elvek alapján határozták meg.

A térrendezés és építészet kínai hagyományát a már jól ismert feng shuinak, indiai hagyományát pedig Vasztu-Sásztrának nevezik. A Vasztu-Sásztra a természeti törvények figyelembe vételén alapszik, amit az épület vagy lakóhely megépítése során alkalmazunk.

Míg az állatok ösztönszerű viselkedés alapján érzik a környezeti hatásokat, és ugyanilyen természetes módon alkalmazkodnak hozzá, addig az emberek esetében az ösztönszerűség helyett az intuíció kell ahhoz, hogy ezen ösztönök felé emelkedjünk. A Vasztu-Sásztra tudományát hívhatjuk segítségül, melyet emelkedett bölcsek állítottak össze az emberiség javára. A Vasztu-Sásztra egy olyan építészeti hagyomány, melynek fő célja az, hogy harmóniát teremtsen az ember, a természet és az épület között.

A Védák része, amiben az emberi élet minden területére találunk tanácsokat, így akár tekinthetjük azt az emberi élet használati utasításának is. Írásos formában több mint 5000 éve van jelen.

A Vaszati egy komplex tudomány, mely három fő szabályrendszerre épül:

Fizikia törvényszerűségekre épülnek az Energetikai törvények, a védikus matematika és zene tudományán alapszanak a Geometriai törvények, míg a védikus asztrológia alapozza meg a Vaszati Információs törvényeit. Az elnevezés is e három szabályrendszerre utal:

Va: energetika, Sza: Információ, Ti: Geometria

Otthonunk a második testünkként fogható fel, így nagyon fontos még a Vaszati és az Ayurvéda kapcsolata is, ami testünket, lakóhelyünket, környezetünket és az egész Univerzumot felépítő öt elem (éter, levegő, tűz, víz, föld) kombinációjából felépülő rendszereket vizsgálja.

 

Az Energetikai törvények alapján az organikus, északról érkező és a szoláris, keletről jövő energiák a telek északkeleti részén egyesülnek és délnyugati irányba tartanak. A telek energiakapuit az északi, északkeleti és keleti irányokat érdemes szabadon hagyni, azaz a legkevésbé terhelni, így utat engedve a pozitív életenergiáknak. Ne kerüljön ide nagy fa, főépület, vagy melléképület.

Legjobb ha, ezen a területen van tiszta vizű kerti tó, madáritató, medence, vagy kerti kút. A tiszta víz tulajdonsága az információtároló képesség, továbbá felerősíti az adott tér energiapotenciálját. A pozitív energia potenciálú északkelettel szemben a délnyugati terület negatív energiapotenciállal bír, így kedvező ezt a területet minél jobban leterhelni. Pl. magával a főépülettel, nagy fákkal, sziklakerttel. Mivel a víz erősíti az energiapotenciált, semmiképp ne kerüljön erre a területre. Kerülendő még a telek közepén való elhelyezés is.

 

Az univerzumot felépítő öt elem (éter, levegő, tűz, víz, föld) a telek egyes égtájain is jelen vannak.

Ez alapján pl. a kerti tűzrakóhely legjobb helye délkeleten van, ez a tűz területe, de jelen van még keleten is és délen is.

Északnyugaton kedvező helye van a játszótérnek, vagy minden mozgó dolognak, akár a garázsnak vagy kerékpártárolónak is. A háziállatok is kedvelik ezt a területet, sőt a száradó ruhákat is akaszthatjuk ide, az északnyugat ugyanis a levegő területe.

Délnyugatra kerüljön minden, ami súlyos. A ház maga, nagy fák, sziklakert, vastag sövény. Ide helyezhetjük akár a szerszámos kamrát is, vagy az üvegházat. Ez a föld területe.

 

A tér eloszlásának változtatásával is lehet az energiákat befolyásolni, mind vízszintes, mind függőleges irányban. Vízszintesen pl. az épület elhelyezésével, és a szabad területekkel. Függőleges irányban pedig a telek lejtésével. A tér erősíti az energiapotenciált az adott helyen. Ebből következik, hogy a Vaszati elvei alapján nem kedvező a déli, délnyugati lejtő, mely a sok napsütés miatt kiváló lehet ugyan szőlő- és gyümölcstermesztésre, de lakás céljára már kevésbé. Legkedvezőbb az enyhe északi, északkeleti, keleti lejtésű telek, hisz ezek a területek hordoznak a pozitív energiapotenciált.

 

A virágok színeivel is kombinálhatunk. Pl. délkeleten a piros, tarka virágok; északnyugaton a fehér virágok, keleten a sárga, míg északon és nyugaton a kék virágokkal alakíthatjuk kertünk energiát.

Ha a Vaszati szerint tervezett házban ill. kertben lakunk, akkor harmóniában élhetünk a természettel, így annak pozitív energiáit a saját javunkra fordíthatjuk, anélkül hogy a természetes energiaáramlást megzavarnánk.

 

 

Kategória: Egyéb | Hozzászólások kikapcsolva