Vaszati ház tervezés

Vaszati ház tervezés

Vaszati ház tervezés

Kategória: Egyéb | Hozzászólások kikapcsolva

Újabb Vaszati ház épült Magyarországon

Igazi különlegesség épült Komáromban: egy olyan Vaszati ház, ami típusát tekintve gerenda ház. Tehát az egész ház készre munkált, szépen összeillő fa gerendákból épült fel. Így is szem előtt tartva egy fontos Vaszati irányelvet, miszerint használjunk természetes anyagokat. Ezen kívül a Vaszati összes irányelve a lehető legnagyobb mértékben alkalmazva lett a ház tervezése, a telek kialakítása, a kert megtervezése, a melléképület kialakítása során is. Fontos szempont volt az elvek alkalmazása az építés módja, az alapásás, falazás, a berendezés, és a beköltözés időpontját illetően is.

001_Yantra

Egy Vaszati ház amellett, hogy az általános Vaszati elveknek is maradéktalanul megfelel, személyre szabott is, mivel a lakók egyéni aspektusait már a tervezés során figyelembe tudjuk venni. Olyan finomságokról nem is beszélve, mint a harmonikus arányok és méretek használata, ami valójában különösen fontos, mert így az általános disszonancia helyett, az univerzális állóhullámok frekvenciájára van hangolva a tér. A természetes rezonancia így kellemes környezetet teremt, ami támogatólag hat életcéljaink elérésben.

A telek a főégtájakra közel párhuzamos, ami az általános magyarországi parcellák helyzetét figyelembe véve, kedvezőnek tekinthető. Az utca keleten van, ami ugyancsak kedvező.

002_YantraA ház a telek délnyugati, nyugati, északnyugati területein fekszik. A melléképület délkeleten fekszik, amiben a garázs és a kinti konyha került kialakításra. Távolabb az utcafronttól nem csak azt a hatást érjük el, hogy védettebb helyre kerül a ház, hanem szép nagy tér nyílik az utcáról betérve, valamint a házból kitekintve is, vagy éppen a teraszon ücsörögve.

003_YantraA telek északkeleti, és a központi része, a Brahmasztán is szép szellős. E két terület nagyon fontos, a kiegyensúlyozott energiaáramlás megteremtésében. Ezzel szemben a déli, délnyugati terület kellően terhelt a házzal magával és egy nagyon ötletes kőkerítéssel.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAA ház belső kialakítása természetesen ugyancsak megfelel az általános Vaszati elveknek. Minden helyiség a legkedvezőbb helyére került, amik így a következőképen alakultak: keleten terasz és étkező. Délkeleten konyha, kis kamrával a déli sarokban, valamint egy szép épített cserépkályha, aminek a konyha felöli oldalán sütésre, főzésre alkalmas rész is van. Délnyugaton hálószoba és gardrób. Nyugaton fürdőszoba. Északnyugaton vendégszoba. Északon főbejárat. Északkeleten meditációs szoba és kis dolgozósarok került. A Brahmasztán szép tágas és magas, ide került a nappali, amiben könnyű bútorok vannak.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAA ház koncentrálja mindazt az energiát, amire szüksége van az embernek ahhoz, hogy boldog életet éljen. Az energia ebben a térben feltölt, inspirál, vendégként pedig maradásra késztet.

Kategória: Egyéb | Hozzászólások kikapcsolva

Vaszati épületek

A galéria tartalmaz 3 fotót.

 

További galériák | Hozzászólások kikapcsolva

A magyar szakrális alapú építészeti hagyomány és a védikus építészeti hagyomány, a vaszati hasonlóságai

Magam is nagy érdeklődéssel olvastam A magyar ház mágikus titka című könyvet, melyet vaszati szaktáncsadó szemmel is olvastam. Fontos tényező számomra is a magyar hagyomány, az őstudás, a tiszta néplélek és ezen hagyományok szellemisége, a teremtés és a létezés misztériumának megértése az ősi tudáson keresztül.

A magyar építészeti szokásrend is ezeréves múltra tekint vissza, tehát meggyőző, hogy olyan korban fogant, ahol az emberek élete még szervesen kapcsolódott a szellemi világhoz, és ez is adta az alapot az életükhöz. A házépítés természetszerűleg követte a földrajzi adottságokat, és keretet adott a lélek mágikus erejének. A magyar ház szerkezete kozmikus alapokon nyugszik, a teremtés folyamatát ismerve születik. Alaprajza négyszögletes, különös tekintettel van az ablakok, ajtók, kapuk helyére, alakjára. Csakúgy, mint az ősi védikus építészet, mely minden egyes előbbi szempontot ugyan ilyen gondossággal figyelembe vesz.

A magyar hagyomány legfontosabb szent égtája a kelet, melyhez a fehér színt és a lovat, mint szent állatot társít. Ez egészen biztosan ősi magyar szimbólum és hagyomány. A fehér szín pedig a tisztaság, a kezdet, valami pozitív erő képét vetíti elénk. A védikus hagyomány elsődleges égtája ugyancsak a kelet, mely a kezdetek kezdete, a Nap égtája, az élet forrása, az egészség, a férfi princípium megtestesítője.

Gayatri

Tehát a magyar hagyományban a kelet az ébredés a megújulás helye, csak úgy mint, a vaszati hagyománya szerint. Tovább folytatva a sort, a déli égtáj a magyar hagyomány szerint az éltető erő égtája. Igyekszem a párhuzamokat kiemelni, így elmondható, hogy a vaszati déli égtája az hely, ahol az anyagi energia a tűz és a föld által nyilvánul meg, s itt a legintenzívebb minden földi cselekvő hatás. A nyugati égtáj egyöntetűen a megnyugvásról és a pihenésről szól mindkét hagyomány szerint. Az északhoz az éjszaka társul a magyar hagyományban, a védikus rendszer szerint pedig a Hold hatása fejeződik itt ki, mely újabb párhuzamként értelmezhető.

3X3 VPM

A magyar ház alaprajzát a Világegyetem kicsinyített másaként fogták fel eleink. A vaszati erre a Vastupurusa-mandala egészen részletekbe menő módon a mikrokozmosz a makrokozmoszban leképeződését használja, ahol minden égtáj magán viseli a Naprendszer egy-egy bolygójának tulajdonságait. A keleti tájolás is fontos tulajdonság, ahogy az mindkét kultúrában szinte magától értetődő volt.

Az idézett könyv arról is ír, hogy ezen kozmikus alapokon túl a jelképrendszer a Teremtés valós ismeretéből születik. Az egész védikus bölcselet is szigorúan tekintve ezen alapszik.

A Vaszati ősi szövegei akár egy mondatban is megfogalmazhatók, ahogy az a szanszkrit eredetiben így hangzik: Vastu reva Vaastu. Tehát a teremtés lényege: a megnyilvánulatlanból a megnyilvánultba az idő titkán át jutunk el. A teremtés folyamata az, ahogy a finom tér áttranszformálódik a durva fizikai térré. Más szavakkal, ahogy az elgondolt gondolatból, a gondolati képből, a teremtő képzelet által, fizikai megnyilvánulás, azaz maga a teremtés jön létre.

kozmosz Emc2_32sec

Einstein híres képlete, mely ugyanezt az összefüggést írja le a modern fizika nyelvén, ahol az energia nem más, mint a fizikai tömeg és a sebesség, azaz az idő, vagy a téridő szorzata.

A magyar építészetben külön kiemelendő még a mestergerenda, mint a Tejút leképeződése, a végén pedig a Szíriusz csillagra utaló jelkép ábrázolása. A sátortető, vagy kontyos tető pedig az égbolt alakját viseli. Jól látható, hogy mindkét rendszer egy azon szakrális alapokon nyugszik, stílusukban természetesen magán hordozva a helyi hagyományokat. A vaszati nem ragaszkodik semmilyen tájidegen stílushoz, sőt fontos szempont, hogy a ház illeszkedjen a természeti és az épített környezethez is. Ugyanúgy előnyben részesíti a természetes anyagokat. A szimbólumok, díszítések terén is nyugodt szívvel használható a magyar őshagyomány adta gazdag kincsestár. Fontos, hogy ne csak, mint egyszerű jelkép szemléljük ezeket, hanem éljük is, és hagyjuk, hogy a jelentése, a mély szakrális tartalma is táruljon fel az előtt, aki ezeket a házán szívesen látja.

kontyostető

A magyar ház legfontosabb pontja a tűzhely, amit a ház közepére tettek. Ezt a tüzet szent tisztelet övezte. Tilos volt piszkálni, szemetet beledobni. Innen indult ki mi minden a házban. Ez a pont az, ahol észre kell, hogy vegyük ezt a jelentős különbséget a két építészeti hagyomány között. Míg a vaszati szerint a központi területet teljesen szabadon kell hagyni, hogy a vertikális irányú, igen nagy erejű energiaáramlás szabad utat kapjon, ami nem mellesleg jelentős finom energetikai hővel is jár. Ne feledkezzünk meg a két hagyomány földrajzi megjelenésének különbözőségéről. Míg Magyarországon az igen hideg telek sem szokatlanok, addig Indiában még az északi területeken sem esik fagypont alá a hőmérséklet, különösen délen, ahol egész évben kellemes nyári meleg van. Tehát Magyarországon az élet szükséges feltétele a központi tűzhely, amire szent elemként tekintenek, Indiában pedig a kedvező klíma miatt ezen a központi területen nincs szükség többlet hőenergia bevitelre, de ugyanúgy e központ köré szerveződik minden.

búboskemence

A magyar építészeti hagyomány is beszél az erőterekről. Elsősorban a férfi és női energiák, mint a két alaperő egyensúlyára törekszik az épület kialakításával. Maga a vaszati mint szó is, e két erő harmonikus egyesüléséből születik, úgy mint: Va – férfi minőség illetve Szati – női minőség. A Vaszati olyan építészeti tudomány, ami megmutatja, hogyan tudunk olyan házat építeni, hogy az ne sértse meg a természet törvényeit, sőt éppen ellenkezőleg, hogyan lehet azokat teljes mértékben felhasználni, hogy a benne lakók az isteni harmóniával együtt éljenek.

élet_y

A magyar ház mágikus titkaiban a különböző égtájak minőségeiről is szó esik, ahol is a főbb elvek, elgondolások mind egymáshoz illő párhuzamba állíthatók a védák bölcseletével. Úgy mint: kelet a növekedés, a tisztító erő, délkelet, dél a tűz, a fizikai építő erők. Ezeket a szellem erejének nevezi, amiből származnak az ötletek, az ihlet, a tervek. Ezekre az égtájakra helyezi a dolgozó szobát, műtermet. A Lélek erejének helyét az északkelet, délnyugat tengelyre, valamint a ház központi részére helyezi. Ezt a tengelyt a stabil földerővel hozza párhuzamba. Végül a teremtő, megtermékenyítő minőség, a nyugat, az északnyugat és az észak területe, ahova hálószobát, fürdőszobát valamint az éléskamrát helyezi.

Ezeket az elveket átgondolva, megértve, jól látható, hol a párhuzam a két rendszer között. Nem is feltétlenül azért, mert egyikből következik a másik, vagy mert pontos másai lennének egymásnak, hanem azért, mert mindkettő ugyanazokra az univerzális alapelvekre épül. Ugyanazon kozmosz, ugyanazon teremtés része mindkét rendszer. A Vaszati alapjául szolgáló Sztapatya-véda bizonyítottan több mint ötezer éves szakrális hagyomány hamisítatlan írásos emléke, ami minden részletre kiterjedően ad ismereteket az építés tudományáról. Arról, hogy a Makrokozmosz harmóniáját, hogyan s milyen formában tudjuk a mi emberi mikrokozmoszunkként megépíteni. Ez az a szakrális párhuzam, ami miatt mindkét nézőpont ugyanahhoz a legfőbb szervező elvhez kívánja magát eredeztetni. Az a tény, hogy a Vaszati írásos emlékei minden részletre terjedően elérhetőek a ma embere számára is, páratlan lehetőség, hogy feleleveníthessük a múlt időtlen bölcsességét, s annyi sok sötét évszázad után nyugati emberként e keleti gyökerekkel, s így magyarként egyaránt újra az isteni tökéletesség felé haladjunk életünkkel.

Kategória: Egyéb | 8 hozzászólás

Fenntartható, öko szerveződések a Vaszati térrendezési, építészeti elvei alapján

A települések és az azokat felépítő épületek az emberi élet jobb boldogulását kell hogy szolgálják. Azonban a mai városi közösségekben sokat veszekednek, magas a stressz, depressziósak az emberek, akik munkahelyi és családi problémák sokaságával állnak szemben. A városokban a bűnözés szervezett formáival találkozunk, a környezetszennyezés, a kosz is általános jelenség. Az élet igazi jelentőségét figyelmen kívül hagyó oktatási rendszer, majd a fárasztó munkahelyek által eltompított emberek teszik végül igazán alacsony rezgésű helyekké a mai nagyvárosokat, ahol betegségekre és rövid boldogtalan élethosszra számíthatunk.

http://www.smh.com.au/articles/2007/11/11/1194766506269.html?page=fullpage

A mai technikai színvonal rengeteg precíz mérnöki konstrukciót vonultat fel, amik mind tökéletes összhangban vannak a természet törvényeivel, lásd hidak, repülőgépek… Legtöbb városunkról azonban ez nem mondható el.

Valójában lehetséges lenne a városainkat is a természet törvényeinek figyelembe vételével megtervezni és felépíteni. Ez a gyakorlatban egy hosszú evolúciós folyamatként zajlik le, aminek az alapját merőben új szerveződések adják. Mindvégig a természet törvényeinek maradéktalanul fejet hajtó technológiát felhasználva, kezdve a növényi alapú kíméletes mezőgazdasággal, a helyi kisipari jellegű munkákkal, cserekereskedelemmel. Megújuló energiaforrásokat felhasználva, pl.: nap-, szél-, vízenergia, egyensúlyban tartott erdőgazdálkodás…

Ezen elvek megvalósításához találhatunk megfelelő tudásra az ősi védikus idők óta lejegyzett Sztapatya Védában. A Vasztu tudománya minden fizikai és energetikai szempont figyelembe vételével ad instrukciót az épületek, a telkek, a települések megtervezéséhez. A több mint ötezer éves tudás ma is kitűnően alkalmazható.

A Vaszati szerinti építkezés lépései a következők szerint alakulnak. 

Fontos hogy megtaláljuk a megfelelő helyet, figyelembe véve a föld minőségét, a vizeket, dombokat, a terület lejtéseit.
Minden geometriai alakzat, az épületek, az utak legyenek párhuzamosak a főégtájakkal. E rácsháló megléte nagyon fontos, hisz így kerülhet minden harmóniába a Föld természetes rezgéseivel, természetes erővonalaival. Ahogy az egyes épületekben is minden szoba meghatározott pozícióval bír, úgy a települések, és a városok is meghatározott zónákkal rendelkeznek.
Minden természeti képződmény forrása egy  mag: a kristályoké, a sejteké, a naprendszereké… A Vaszati ezt a helyet Brahmasztánnak nevezi. Ez az épületeknél és a városoknál is egy nagyon fontos elem. Ez a központi rész a mindenséget reprezentálja, ahogy elképzelhetjük egy galaxis magját, vagy akár egy sejt magját is. A mindenség geometriai kivetülései a mandalák. A Vaszati építészet alapját is a Vasztu-purusa mandala adja. E mandalákat lehet épületek formájában elképzelni. A házakat a fal határolja körbe, a telket a kerítés, az utakat fasor stb…
Ne feledjük a védikus mértékegységek és harmonikus arányok használatát se, hiszen így az energiaháló pontos hullámhosszainak megfelelő fizikai struktúrákat hozhatunk létre.  Minden tevékenységet kössünk a megfelelő időponthoz. A védikus asztrológia kedvező időpontokat mutat az élet tevékenységeinek a kezdetéhez, összhangban a bolygók által sugárzott rezgésekkel.
Természetes anyagok, és technológia használata. A városok esetében pedig alacsony népsűrűséget kell tartani. E hosszú időtartamú dezurbanizációs folyamatot el lehet kezdeni nagyvárosok körüli peremtelepülések, falvak átépítésével, vagy teljesen zöld mezős kezdeményezésben kis tanyacsoportosulásokkal, ökofalvakkal.

Ha önfenntartó településről beszélünk, akkor ez azt jelenti, hogy minden egyes épületét is a természet törvényeivel harmóniában lévő, önfenntartó szellemben kell megtervezni. Meg kell vizsgálni a vízigényt, a felhasznált energiát, az élelem szükségletet, a hulladéktermelést.
A kertvárosokat növényi alapú kertészetek látják el friss, egészséges helyi terményekkel.
A városok közösségi épületeiben kap helyet pl. jóga, meditációs és egészség központ, stb… Így a családi közösségek tovább erősítik egymást egy nagyobb települési közösség szellemében.

Az univerzális elveket szem előtt tartó közösségek természetüknél fogva egészségben élnek, egységben a természettel. Egy ilyen környezetben a spirituális gyakorlatokkal, az egészséges életmóddal a nyugalom és harmónia valósul meg az emberben. Test, lélek, szellem egységben, egészségben.

Kategória: Egyéb | 12 hozzászólás

A Vaszati házak alaprajza

Az épületek külső határoló falai kimetszenek a térből egy darabkát. Ez a terület felosztható a Vasztu Purusa Mandala szerkesztési szabályai szerint egy 3 × 3 db négyszögből álló hálóra. Az egyes területek magukon viselik többek közt egy-egy bolygó
tulajdonságait. Az így uralkodó bolygóhatásokat is figyelembe véve helyezzük el a
szobákat funkciójuk szerint.

Ideális esetben a telek és a rajta lévő ház pontosan illeszkedik a főégtájakra.
Így a Vasztu Purusa Mandala egyes részei egyszerűen megfeleltethetőek a
szobáknak. Egy tipikus Vaszati háznál például keleten a főbejárat, az előszoba és
a terasz. Délkeleten a konyha és a kazán. Délen egy étkező. Délnyugaton a szülői
hálószoba. Nyugaton a vécé és a fürdőszoba. Északnyugaton gyerek- vagy
vendégszoba. Északon a nappali valamint esetünkben egybenyitva északkelettel
jóga, vagy meditációs szoba.

Egy Vaszati ház alaprajza

Egy Vaszati ház alaprajza

Más esetben egy a főégtájakra 45°-os szöget bezáró épületnél a következő magyarázó ábra szerint illeszkedik a Vasztu Purusa Mandala a falakra. Láthatjuk, hogy a Mandala mindig a főégtájakra párhuzamosan helyezkedik el, akárhogy is épüljön a ház. A szobák kiosztása is  így igazodik a Mandala egyes területeihez. Északkeleti főbejárat, dolgozó sarok keleten. Délkeleten a nappali a kandallóval. Délen fürdőszoba. Délnyugaton a hálószoba, és fürdőszoba. Nyugaton gyerek- vagy vendégszoba. Északnyugaton a kamra és a konyha. Északon az étkező.

Diagonál elrendezésű Vaszati ház mandalája

Diagonál elrendezésű Vaszati ház mandalája

A fenti tipikus elrendezések mellett számos variáció elképzelhető még.

A Vaszati szerinti épülettervezés további igen fontos rétege még a lakók személyes
aspektusait figyelembe venni. Ezek az egyéni égtáj, valamint az ayurvédikus
testalkattípus. Az egyéni égtáj meghatározza például, hogy hol legyen a háló, vagy a
dolgozó szoba, vagy az a helyiség ahol sokat tartózkodunk. Ezt kell az általános
Vaszati törvényekkel és az ayurvédikus jellemzőkkel megfelelő kombináció eredményeként összhangba hozni.

A tervezés másik fontos eleme az univerzális frekvenciákból származtatott
mértékrendszer szerinti méretezés. Továbbá a harmonikus arányok alkalmazása, ami
pedig a védikus zenei skála egyes hangjaival analóg.

S hogy teljes munkát végezzünk nem szabad megfeledkeznünk a kert helyes
megtervezéséről sem. A helyes vaszati ház megtervezése a jó telek kiválasztásánál
kezdődik, majd a szép kerttel lesz teljes a kép.

Kategória: Egyéb | 5 hozzászólás